Waarom willen wij het sportevenement organiseren?

  • We willen het belang en de waarde van sport overbrengen aan allochtone jongeren in Amsterdam en omgeving. Een doel is om de sociale, culturele en sportieve kanten te belichten in een gemeenschap voor wie het sporten nog niet tot de dagelijks routine behoort.
  • Door deelname en activatie van jongeren aan het toernooi en het debat, worden zij de frontrunners met als neveneffect dat zij de (allochtone) jongeren in hun omgeving ook meekrijgen.
  • We willen dat sportdeelname routine wordt in de levens van de jongeren. Dit kan een volwaardig burgerschap van allochtone jongeren in de samenleving bevorderen. Een sociaal isolement wordt op deze manier tegengegaan. Ook overlast en probleemgedrag worden voorkomen.
  • We willen jongeren de kans geven om te netwerken en ervaring en kennis met elkaar te delen.