Programma

Locatie:

Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP Amsterdam

Inschrijving:

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven via
http://amsterdam-tournament.hirda.nl/index.php/inschrijven/
De inschrijfkosten per team zijn 100 euro. De uiterlijke betaaldatum is 1 October 2017 en het moet gestort worden op bankrekening nummer 79.90.646 / IBAN: NL 94 ABNA0628887310 t.n.v Stichting HIRDA (vermeld 1. “AFT”, 2. de naam van het team en 3. de naam van de contactpersoon bij de betaling).

Criteria:

 • Het toernooi is voorbehouden aan teams die door de toernooicommissie zijn geselecteerd.
 • Ieder deelnemend team heeft op het inschrijvingsformulier de namen van de spelers vermeld die voor dat team aan het toernooi deelnemen. Tijdens het gehele toernooi mag een speler slechts voor één team uitkomen. Indien dit wordt waargenomen, dan zal de betreffende wedstrijd met een reglementaire 0-3 nederlaag genoteerd worden.
 • Ieder deelnemend team bestaat uit maximaal 15 spelers, waarvan maximaal twee niet Somalische spelers. Teams die hieraan niet voldoen zijn per definitie uitgesloten om deel te nemen aan het toernooi.
 • De wedstrijdduur in de 1ste en 2e ronde bedraagt 15 minuten, inclusief de tijd die nodig is om de wedstrijd te kunnen beginnen. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.
 • Te laat komen van een team bij een wedstrijd ongeacht de reden wordt bestraft met een reglementaire 0-3 nederlaag.
 • Elk deelnemende speler dient verzekerd te zijn. Stichting HIRDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden schade, zowel materieel als immaterieel. Indien een deelnemer schade veroorzaakt in en rondom de zaal tijdens het toernooi, staat de stichting HIRDA in haar recht de schade bij de deelnemer te verhalen.
 • Elke deelnemende team dient een borg van 25 euro te betalen voor de kleedkamers. De betaalde borg krijgt u weer terug als de kleedkamers weer schoon zijn achter gelaten. 
 • Elk deelnemende team dient voor zijn eigen team tenue (met rugnummers en voetbalschoenen), eten en drinken te zorgen, de kantine is de gehele dag geopend. De organisatie zal hierin niet bijdragen.
 • Voor een gewonnen wedstrijd in de poule-fase ontvang je als team 3 punten, voor een gelijkspel 1 punt en bij een verliespartij krijg je (logischerwijs) 0 punten.
 • Indien twee of meer teams in de poule met een gelijk aantal punten eindigen, dan beslist achtereenvolgens:
  • het onderling resultaat
  • het doelsaldo
  • het aantal gescoorde doelpunten

 
 

LET OP ! Tegen spelverruwing, obsceen taalgebruik, agressief gedrag e.d. zal zeer streng worden opgetreden. Uitsluiting van verdere deelname kan volgen. Plezier en sportiviteit zijn belangrijker dan winnen, dus respecteer elkaar en zeker de scheidsrechters!